חד גדיא - אב"כ 2004

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

נכתב כתגובה לפתיל סיכום כנס אבק-כוכבים 2004

אמנם, זה היה יום אחד (מבחינתי), ובכל זאת מאוד נהנתי.

מאחר וכל אחד כאן כבר פרש שוב ושוב את סדר היום וההרצאות השונות, ועם רוב ההערות אני מסכים (במיוחד עם העובדה ש"שתיקבר בקבר השחור" היא קללה שבהחלט יש להכניסה ללקסיקון שלי...). ומאחר שגם מגוון התודות וכלהכבודים הרב כבר צעד בסך, הרי ואסכם את הדברים במספר שורות על פי "חד גדיא" מההגדה של פסח. עד שלב מסויים הצלחתי לקשר את זה לכנס...


חד גדיא אב"כ 2004 - גיא דואר

אבק כוכבים. אבק כוכבים. דזבין גיא בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא רן. ודיבר לזארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא אילנה. ואיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרא לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא לגנדאריומא. דמצא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא אריאולא ושמע לגנדאריומא. דמצא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא רומילא. וסיפר לאריאולא. דשמע לגנדאריומא. דמצא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא פאנורה. דעליו כתב רומילא. דסיפר לאריאולא. דשמע לגנדאריומא. דמצא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא פינוואה. וילד פאנורא. דעליו כתב רומילא. דסיפר לאריאולא. דשמע לגנדאריומא. דמצא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא ארדה. בה היתעורר פינוואה. דילד פאנורא. דעליו כתב רומילא. דסיפר לאריאולא. דשמע לגנדאריומא. דמצא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


ואתא אילובטארא. ויצד דארדה. דהיתעורר בה פינוואה. דילד פאנורא. דעליו כתב רומילא. דסיפר לאריאולא. דשמע לגנדאריומא. דמצא טולקינא. דכתב כתביא. דקרא טל. דהתעצבן על אילנה. דאיחרה לרן. דדיבר עם זארנה. דישב עם גיא. דזבין בתרי זוזי כרטיס באבק כוכבים. אבק כוכבים. אבק כוכבים!


חזרה לחלק השירים