הגדה טולקינאית לפסח

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

במפגש המחתרת האחרון עלו כמה עיבודים טולקינאיים להגדה של פסח. הראשון הוא פרי עבודה משותפת של כולנו, והשני שלי. אתם מוזמנים להוסיף קטעים משלכם.


אחד מי יודע טולקינאי - המחתרת הירושלמית

אחד מי יודע? אחד, אני יודע - אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

שניים מי יודע? שניים, אני יודע - שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

שלושה מי יודע? שלושה, אני יודע - שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

ארבעה מי יודע? ארבעה, אני יודע - ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

חמישה מי יודע? חמישה, אני יודע - חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

שש מי יודע? שש, אני יודע - שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

שבעה מי יודע? שבעה, אני יודע - שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

שמונה מי יודע? שמונה, אני יודע - שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

תשעה מי יודע? תשעה, אני יודע - תשעה נאזגול, שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

עשרה מי יודע? עשרה, אני יודע - עשרה גמדים שרדו את ההוביט, תשעה נאזגול, שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

אחד עשר מי יודע? אחד עשר אני יודע – אחד עשר דוברים במועצה, עשרה גמדים שרדו את ההוביט, תשעה נאזגול, שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

שתים עשרה מי יודע? שתים עשרה, אני יודע – שתים עשרה שנים אצל בילבו, אחד עשר דוברים במועצה, עשרה גמדים שרדו את ההוביט, תשעה נאזגול, שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

שלושה עשר מי יודע? שלושה עשר, אני יודע – שלושה עשר ילדים לסאם, שתים עשרה שנים אצל בילבו, אחד עשר דוברים במועצה, עשרה גמדים שרדו את ההוביט, תשעה נאזגול, שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

ארבעה עשר מי יודע? ארבעה עשר, אני יודע – ארבעה עשר ואלר, שלושה עשר ילדים לסאם, שתים עשרה שנים אצל בילבו, אחד עשר דוברים במועצה, עשרה גמדים שרדו את ההוביט, תשעה נאזגול, שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.

חמש עשרה מי יודע? חמש עשרה, אני יודע – חמש עשרה ציפורים, ארבעה עשר ואלר, שלושה עשר ילדים לסאם, שתים עשרה שנים אצל בילבו, אחד עשר דוברים במועצה, עשרה גמדים שרדו את ההוביט, תשעה נאזגול, שמונה נוטלי שבועה, שבעה אבות גמדים, שש שיניים לגולום, חמישה איסטרי, ארבעה הוביטים, שלושה עמי בני לילית, שני עצי ואלינור אחד אילובטר, אילובטר, אילובטר שבשמיים ובארץ.


חד עיזקתא(1) - הורמיז

חד עיזקתא, חד עיזקתא, חד עיזקתא דחשיל סאורון בהרא דנורא חד עיזקתא.

ואתא איזלדור וכרת לעיזקתא, דחשיל סאורון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.

ואתא נהרא ושטף לאיזלדור דכרת לעיזקתא, דחשיל סאורון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.

ואתא דיאגול ואשכח בנהרא, דשטף לאיזלדור, דכרת לעיזקתא, דחשיל סארון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.

ואתא סמיאגול וחנק לדיאגול, דאשכח בנהרא, דשטף לאיזלדור, דכרת לעיזקתא, דחשיל סאורון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.

ואתא ביליבו וגנב לסמיאגול דחנק לדיאגול, דאשכח בנהרא, דשטף לאיזלדור, דכרת לעיזקתא, דחשיל סאורון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.

ואתא פרודו ונטל לבילבו, דגנב לסמיאגול, דחנק לדיאגול, דאשכח בנהרא, דשטף לאיזלדור, דכרת לעיזקתא, דחשיל סאורון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.

ואתא גולום ונשך לפרודו, דנטל לבילבו, דגנב לסמיאגול, דחנק לדיאגול, דאשכח בנהרא, דשטף לאיזלדור, דכרת לעיזקתא, דחשיל סאורון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.

ואתא הרא דנורא ושרף לגולום, דנשך לפרודו, דנטל לבילבו, דגנב לסמיאגול, דחנק לדיאגול, לדאשכח בנהרא, דשטף לאיזלדור, דכרת לעיזקתא, דחשיל סאורון בהרא דנורא - חד עיזקתא, חד עיזקתא.


הא למבאס עניה - רן בר-זיק

הא למבאס עניא, די אכלו פרודו וסאם בארעא דמורדור.

כל דיכפין ייתי וירעב כל דצריך ייתי ויצמא.

השתא הכא לשנה הבאה בארעא דגונודלין.

השתא סאם ופרודו לשנה הבאה בואלינור.


כנגד ארבעה בנים - רן בר-זיק

חכם מה הוא אומר?

מה ההודעות והחוקים והמשפטים אשר ציווה מנהל הפורום אתכם?

ואף אתה אמר לו: כהלכות מכתב הפתיחה: אין עוברין על החוקין ומתבססים על הטקסט. אפיקומן.


תם מה הוא אומר?

מה זה זה?

בחוזק יד הוציאנו טולקין משיעמום ומפנטסיה גרועה.


רשע מה הוא אומר?

מה זה הפורום הזה לכם?

לכם ולא לך. ולפי שלא קראת את מכתב הפתיחה הצפת את הפורום בשטויות. ואף אתה מחק את הודעותיו ואמור לו: בעבור זה עשה אותי מנהל הפורום להיות בעל זכות מחיקה. לי - ולא לך. אילו היה שם, היה נמחק.


ושאינו יודע לשאול,

אתה פתח לו את הספר. שנאמר: והגדת לבנך ביום ההוא לאמור: תסגור את הטלוויזיה ותקרא את ההיסטוריה של הארץ התיכונה.


עשר המכות - רן בר-זיק

אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על הטולקינאים שבפורום טולקין:

טרולים, שגיאות כתיב, משחיט, מי יותר חזק ממי, תיאוריות מוזרות, ג'קסונאים, פורום קורס, האם לבאלרוג יש כנפיים, מיהו טום בומבדיל ו(הכי גרוע) אורלנדו בלום.

רבי יהודה היה נותן בהם סימנים: טש"מ, מת"ג', פהמ"ב.

ובאו רבותינו ואמרו לו, לא מבינים.

ורבי יהודה בא ואמר: זה הומור נשגב בתעתיק יידישאי, בני תמותה עלובים לא יבינו.


מה נשתנה ההוביט הזה - Fairy

מה נשתנה ההוביט הזה מכל ההוביטים?

כשכל (רוב...) ההוביטים לא מגיעים, לגיל מופלג...

ההוביט הזה ההוביט הזה חגג את ה-111...


כשכל (רוב...) ההוביטים לא מחבבים, עוכרי שלווה...

ההוביט הזה ההוביט הזה דווקא כן מחבב את גאנדאלף...


כשכל (רוב...) ההוביטים לא יוצאים מגבולות הפלך, אפילו פעם אחת...

ההוביט הזה ההוביט הזה שתי פעמים...


כשכל (רוב...) ההוביטים לא מחזיקים טבעות קסם, כי זה דבר מוזר...

ההוביט הזה ההוביט הזה,בעצמו מוזר...


המצות משפיעות גם על המוח,לא רק על מערכת העיכול... תשפטו בעצמכם...

אם תנסו להלביש על זה את המנגינה,זה ישמע פחות נורא ממה שזה באמת...


חזרה לחלק השירים

חזרה לקטעי ההומור(1) התרגום של טבעת לעיזקתא לקוח מפרוייקט תרגום שיר הטבעת בארדאלמביון (מקווה שכתבתי את זה נכון)