הפניה לפי שם קובץ, מספר משתמש, מספר דף או מספר גרסה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מיוחד זה מפנה לקובץ (בהינתן שם הקובץ), לדף (בהינתן מספר גרסה או מספר דף), או לדף משתמש (בהינתן מספר משתמש). דוגמאות לשימוש: מיוחד:הפניה/file/Example.jpg, מיוחד:הפניה/page/64308, מיוחד:הפניה/revision/328429, או מיוחד:הפניה/user/101.

הפניה לקובץ או לדף